“Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!”

Magyar iskola - Magyar óvoda

A Bethlen Gábor Magyar Nyelviskola jelenleg öt tanulócsoportot oktat. A kisiskolások csoportja a magyar népmesékkel, mondókákkal, néphagyományokkal ismerkedik játékos formában, s folytatja az óvodában megkezdett munkát. A képek, hasonlatok, csodálatos nyelvi gazdagsága, tarka világa elevenedik meg a gyermekjátékokban, amelyekben a gyerekek - életkori sajátságuk miatt - maguk is cselekvően vesznek részt. A játékon, verseken dalokon túl az olvasás és az írás is szerepet kap a foglalkozásokon, így válik teljessé a magyar nyelvvel való ismerkedés.

Ebben a tanévben rendhagyó óráink is voltak, amelyek során a szülők is lehetőséget kaptak, hogy hivatásuk magyar nyelvű bemutatásával aktív részesei legyenek az iskolai foglalkozásoknak. Nagyon jó hangulatú, vidám, ismereteket átadó órák voltak ezek. A középiskolás korosztály számára iskolánk lehetőséget nyújt öt középiskolai kreditpontot adó, úgynevezett Credit 15, 25, 35 complex magyar nyelvvizsgára, amelyet tanulóink ötödik éve az edmontoni Szent Imre Akreditált Magyar Nyelviskola tanári közössége előtt tesznek le. A tanmenetünk magyar nyelv-és irodalom, történelem és földrajz tantárgyakat foglal magába, s tanulóink felkészültsége, tudása, a vizsgák eredménye évrőlévre örömmel tölt el mindannyiunkat. A júniusi egésznapos írásbeli és szóbeli vizsgát januárban letetett félévi írásbeli vizsga, illetve 9 hónapos tanulás előz meg, amelyhez a szülők támogató segítsége elengedhetetlen. Iskolánk 14 magyar nyelvből kiváló eredménnyel érettségi vizsgát tett tanulóval büszkélkedhet. Iskolai foglalkozásainkban kiemelt szerepet kap a hagyomány és a kulturális örökség tisztelete.

 

Chartes-i Bernát gondolatát idézve vallom, hogy olyanokká lehetünk, mint a törpék, akik óriások vállán ülnek. Többet láthatunk náluk és távolabbra is, de nem azért, mert tisztább a tekintetünk vagy nagyobbak vagyunk, hanem, mert ők tartanak magasra. Az elmúlt tanévben igény mutatkozott egy kezdő angolcsoport létrehozására: nagy létszámban olyan Calgaryban dolgozók látogatják ezt a tanórát, akik magyar nyelvterületről a közelmúltban érkeztek, és angolul kezdő szinten beszélnek. Sokan családjukkal együtt a gyülekezet életébe aktívan bekapcsolódtak, ezzel is gazdagítják azt.

Végül az iskolánk legszínesebb tanulócsoportját olyan angol anyanyelvű felnőttek alkotják, akiknek a magyar idegen nyelv. Ez a foglalkozás immár ötödik éve nagyon népszerű.

Iskolánk hagyományai közé tartozik a nagyszabású karácsonyi és anyák napi műsor készítése, a tanulócsoportok előadása. A gyülekezet s magunk számára ezek az alkalmak rendkívül fontosak, hisz módot adnak a közösségi együttlétre, az ünneplésre, mindezzel gyermekeink, valamint gyülekezetünk életét gazdagítva.

Az elmúlt években igyekezetem szerint a Bethlen Gábor Magyar Nyelviskola nemcsak az ismeretközlő, ismeretközpontú oktatás helyszíne, hanem kultúraközvetítő hely is volt, ahol a tantárgyak tudása mellett, a lélek formálása valamint az új felfedezésének képességére, a tradíciók tiszteletére, és a környező világban való eligazodásban is segíteni igyekeztem a rám bízottakat.

Eseménynaptár

May 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
«Apr         Jun»