“Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!”

Magyar óvoda

Az óvoda a Bethlen Gábor Magyar Nyelviskola szerves része, vasárnaponként az Istentisztelettel egy időben, 11-12 között tart a foglalkozás a kiscsoportosoknak, és 12 és 1:30 között a nagycsoportosoknak. 

A létszám minden évben gyarapodott, ebből is kitűnik, hogy igény van arra, hogy a gyerekek anyanyelvükön is részt vegyenek az életkoruknak megfelelő foglalkozásokon.

Elsődleges szempont az anyanyelvünk megtartása, gyakorlása. Minden óra kombinalva van ének- és mondóka-tanulással, -gyakorlással, mesehallgatással, bábozással, és a végén kézügyesseg-fejlesztés keretében színezünk, festünk, vágunk-ragasztunk, vagy gyurmázunk.

Rendkívül összetett és sokoldalú a hatása a magyar népi játékok, gyermekdalok és mondókák tanulásának, hiszen egyrészt hagyományainkat őrizzuk, másrészt a ritmusérzék és a hallás nagyszerűen fejleszthető.

A következő témákról beszélgetünk:

  • évszakokról
  • gyümolcsökről
  • szinekről stb.

Fokozatosan ismerkedünk a magyar népmesevilággal, amelyen keresztül a szókincs gyarapítása fontos feladat.

Gyakoroljuk a helyes ceruzafogást:

  • színezés technikáját
  • biztonságos ollóhasználatot
  • ismerkedünk különböző anyagokkal
  • gyurmázáskor tanuljuk a gömbölyítes, a sodrás és a lapítás technikáját

Eseménynaptár

November 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
«Oct         Dec»